Veiligheidsrisico’s remmen liftinstallaties

november 23rd, 2017

 

Keurende instanties hebben vastgesteld dat bij tractieliften die ouder zijn dan vijf jaar én die voorzien zijn van een snelheidsregeling (frequentieregeling) de juiste werking van remmen, in sommige gevallen, niet altijd voldoende is gegarandeerd. De lift kan hierdoor ongecontroleerd in beweging komen.

 

Er wordt daarom door de keurende instanties een aanvullende controle hierop uitgevoerd tijdens de periodieke keuring. Afwijkingen die bij deze controles worden geconstateerd zullen informatief worden gerapporteerd in het keuringsrapport en hebben nog geen gevolgen voor het afgeven van een certificaat.

 

Liften met een bouwjaar vanaf 2012 zijn uitgevoerd met zogenaamde remdetectie om de remwerking te controleren. Bij oudere liften die deze voorziening niet hebben, wordt door ons de remkracht extra getest. Dit is echter wel een momentopname. Het veiligheidsrisico verschilt per lift en het achteraf aanbrengen van een remdetectie is maatwerk.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie vragen bij u oproept. Wilt u meer hierover weten neem dan contact op met uw accountmanager of stuur een mail naar verkoop@bellboy.nl.

 

Terug naar nieuws