Faq

Serviceovereenkomsten

Welke vormen van serviceovereenkomsten zijn er mogelijk?

Standaard zijn er 3 keuze mogelijkheden. Een Eenvoudige serviceovereenkomst, een Eenvoudig Plus overeenkomst en een Uitgebreide serviceovereenkomst. In overleg kunnen we ook overeenkomsten op maat aanbieden.

Hoeveel onderhoudsbeurten worden er per jaar uitgevoerd?

Wij adviseren een onderhoudsbeurt van eens in de drie maanden. Bij een zeer laag gebruik van de lift is deze frequentie soms overbodig en volstaat één onderhoudsbeurt per half jaar. Bij intensief gebruik van de installatie adviseren wij 6 onderhoudsbeurten per jaar.

Hoe wordt het aantal onderhoudsbeurten per jaar bepaald?

Het aantal onderhoudsbeurten per jaar is afhankelijk van de technische staat van de installatie, het aantal gebruikers, de intensiteit van het gebruik en het aantal aanwezige liften/aantal etages.

Wordt de noodtelefoon/het spreekluistersysteem ook onderhouden?

Ja, het spreekluistersysteem -indien aanwezig- wordt bij ieder bezoek door de servicemonteur getest. Deze controle maakt deel uit van elke serviceovereenkomst.

Hoe werkt een GSM abonnement voor het spreekluistersysteem?

Bij de lift wordt een GSM modem geplaatst met een simkaart van een provider. Deze provider verzorgt een telefoonlijn waar het spreekluistersysteem op aangesloten zal worden.
Ook kan er via Bellboy Lifttechniek een GSM abonnement worden afgesloten. Wij houden dan de werking van het systeem in de gaten.
Als het systeem recentelijk geïnstalleerd is door Bellboy Lifttechniek wordt het systeem elke 3 dagen automatisch op afstand getest.

Keuren

Hoe vaak dient een lift gekeurd te worden?

Een lift moet uiterlijk om de 18 maanden gekeurd worden. De keurende instantie mag dit vanaf 16 maanden inplannen.

Wie verzorgt de keuring van de lift?

De liften worden gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie. In Nederland kennen we meerdere van deze instanties onder andere Liftinstituut, Aboma, TÜV en Bureau Veritas. Bij de keuring moet assistentie verleend worden. Over het algemeen doet de onderhoudsfirma dit.

Wat wordt er aan een lift gekeurd?

De lift wordt gekeurd op alle veiligheidscomponenten en een veilige werking, zoals is vastgelegd in de voor de installatie geldende normen.

Wanneer wordt een lift afgekeurd?

Als de installatie onveilig is, of een bij de vorige keuring geconstateerd mankement nog niet is opgelost.

Storingen

Hoe snel is Bellboy Lifttechniek ter plaatse bij een storing?

De responstijd bij een normale storing met stilstand van de lift is 4 uur .
Bij een urgente situatie of een opsluiting is de responstijd 1 uur.

Hoe meld ik een storing?

Het beste is een storing telefonisch te melden. Is de storing niet urgent, dan kan deze gemeld worden via het formulier op de contact pagina. Binnenkomende inzendingen worden tijdens kantoortijden permanent uitgelezen.

Hoe wordt een storing afgehandeld?

Tijdens kantoortijden ma. t/m vr. van 8:00 – 17:00 uur is de telefoon permanent beschikbaar om storingen te melden. Buiten kantoortijden en op zon- en feestdagen is de telefoon doorgeschakeld naar een professionele meldkamer die namens Bellboy Lifttechniek de storing aanneemt.
De melder wordt gevraagd naar zijn/haar naam, het adres van de liftinstallatie en het telefoonnummer. Gevraagd wordt of er iemand in de lift opgesloten zit, of de lift stil staat, op welke etage de lift stil staat en of er nog bijzonderheden te vermelden zijn.
Vervolgens wordt de dichtstbijzijnde beschikbare servicemonteur geïnformeerd en aangestuurd om de storing te komen verhelpen.

Hoe is de rapportage van de storing geregeld?

De servicemonteur schrijft na uitvoering van de werkzaamheden een papieren servicebon, deze wordt direct digitaal verstuurd naar het bedrijfsbureau. De papieren servicebon wordt bij de lift achtergelaten in het liftboek.
De contactpersoon krijgt de digitale servicebon per mail toegestuurd.

Hoe snel is een servicebon beschikbaar?

Een servicebon voor geplande werkzaamheden wordt vooraf aangemaakt op het bedrijfsbureau. Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal de contactpersoon die bij ons bekend is de servicebon direct per mail toegestuurd krijgen.
In geval van een storing, gebruikt de monteur een blanco servicebon en kent de servicebon geen contactpersoon. De servicebon wordt dan de volgende morgen handmatig via het bedrijfsbureau per e-mail verstuurd.

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord hiernaast niet vinden? Stel hem dan hieronder.